379,00 

Programator czasowy naścienny z nadajnikiem sygnału radiowego

Kategoria:

ZALETY PRODUKTU:
-kontrola funkcji na czytelnym ekranie w kilku dostępnych językach (m.in. polski) 
-prosty system programowania dzięki wyskakującym instrukcjom krok po kroku
-automatyczna funkcja otwierania i zamykania o wschodzie i zachodzie słońca
-większe bezpieczeństwo dzięki funkcji wakacyjnej
-dodatkowa ochrona dzięki funkcji zmierzchowej
-kompletna kontrola rolety dzięki komendom ręcznym  
-możliwość ustawienia pozycji komfortowej oraz wentylacji
-możliwość manualnego wyłączenia funkcji sterowania automatycznego 
-zaawansowana technologia radiowa gwarantuje bezawaryjne działanie na częstotliwości 868 MHz
-szybka i łatwa instalacja natynkowa

FUNKCJE:
Astro program
Rolety otwierają się automatycznie codziennie o świcie  oraz zamykają o zmierzchu, lecz nie wcześniej niż przed  ustawioną godziną

Astro program wieczorny
Rolety otwierają się automatycznie codziennie o ustawionej porze, oraz zamykają o zmierzchu.

Program Indywidualny
Kontroluje rolety na podstawie wcześniej zaprogramowanych godzin otwarcia i zamknięcia które można swobodnie wybrać.

Funkcja dodatkowego zamykania czasowego 
Możliwość zaprogramowania dodatkowego czasu podnoszenia i opuszczania, np. po południu.

Funkcja wakacyjna
Funkcji automatycznego przełączania pomiędzy zdefiniowanymi programami (musi zostać zachowana przerwa maks. ± 30 minut między jednym programem a kolejnym ).

Funkcja zacienienia
Funkcja zacienienia pozwala na opuszczenie rolety do pozycji  pośredniej lub do momentu gdy skala na czujniku świetlnym zostanie przekroczona.

Funkcja zmierzchowa
Roleta automatycznie zamyka się jeżeli poziom nasłonecznienia jest za niski w porównaniu z ustawionym na czujniku.

Funkcje pośrednia i wentylacji
Funkcje „położenia pośredniego” i „wentylacji” umożliwiają zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji między pozycjami krańcowymi. Rolety automatycznie poruszają się do wyznaczonej  pozycji, po ustawieniu czasu. Roleta ustawi w się pozycji  komfortowej po przyciśnięciu przycisku GÓRA dwa razy,  natomiast w pozycji „wentylacji”  po naciśnięciu przycisku  DÓŁ dwa razy.

Funkcja zmiany czasu
Automatyczna funkcja przestawiania czasu zimowy/letni.

Funkcja ustawienie
automatyczne/manualne
Polecenia sterowania automatycznego można dezaktywować za pomocą przełączenia przycisku AUTO/MAN.

Funkcja sterowania ręcznego
Dla użytkowania ręcznego używamy przycisków GÓRA, DÓŁ i STOP. Każde z poleceń może zostać przerwane w każdym momencie naciskając przycisk STOP.