299,00 

przełącznik z odbiornikiem radiowym

Kategoria:

ZALETY PRODUKTU:

– kompletna kontrola rolety dzięki komendom ręcznym  
– możliwość ustawienia pozycji komfortowej oraz wentylacji
– możliwość manualnego wyłączenia funkcji  sterowania automatycznego 
– zaawansowana technologia radiowa gwarantująca bezawaryjne
  działanie na częstotliwości 868 Mhz
Sterownik i-R Control jest kombinacją indywidualnego systemu kontroli oraz odbiornika radiowego. 
Przełącznik ten może współpracować zarówno z odbiornikami naściennymi jak i pilotami zdalnego 
sterowania. Dodatkowo i-R Control ma możliwość dołączenia go do grupy jako jeden 
z indywidualnych sterowników i może być sterowany za pomocą innego urządzenia.

FUNKCJE:

Funkcje pośrednia i wentylacji
Funkcje „położenia pośredniego” i „wentylacji” umożliwiają zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji między pozycjami 
krańcowymi. Rolety automatycznie poruszają się do wyznaczonej  pozycji, po ustawieniu czasu. Roleta ustawi w się pozycji  komfortowej po przyciśnięciu przycisku GÓRA dwa razy,  natomiast w pozycji „wentylacji”  po naciśnięciu przycisku  DÓŁ dwa razy.

Funkcja ustawienie automatyczne/manualne
Polecenia sterowania automatycznego można dezaktywować za pomocą przełączenia przycisku AUTO/MAN.

Funkcja sterowania ręcznego
Dla użytkowania ręcznego używamy przycisków GÓRA, DÓŁ i STOP. Każde z poleceń może zostać przerwane w każdym momencie naciskając przycisk STOP.