499,00 

PILOT 6-GRUPOWY/KANAŁOWY Z ZEGAREM

Kategoria:

ZALETY PRODUKTU:

– prosty system programowania dzięki wyskakującym instrukcjom krok po kroku
– funkcja automatycznego zamykania po zachodzie słońca
– kontrola funkcji na czytelnym ekranie w kilu dostępnych językach (m.in. Polski)
– kompletna kontrola rolety dzięki komendom ręcznym dostępnym
  w dowolnym momencie 
– możliwość ustawienia pozycji komfortowej oraz wentylacji
– możliwość manualnego wyłączenia funkcji  sterowania automatycznego 
– zaawansowana technologia radiowa gwarantuje bezawaryjne działanie
  na częstotliwości 868 MHz

FUNKCJE: 
Astro program wieczorny
Rolety otwierają się automatycznie codziennie o ustawionej porze, oraz zamykają o zmierzchu.
Program Indywidualny
Kontroluje rolety na podstawie wcześniej zaprogramowanych godzin otwarcia i zamknięcia które można swobodnie wybrać. 
Funkcja wakacyjna
Funkcji automatycznego przełączania pomiędzy zdefiniowanymi programami (musi zostać zachowana przerwa maks. 
± 30 minut między jednym programem a kolejnym ).

Funkcja zacienienia
Funkcja zacienienia pozwala na opuszczenie rolety do pozycji  pośredniej lub do momentu gdy skala na czujniku świetlnym zostanie przekroczona.

Funkcje pośrednia i wentylacji
Funkcje „położenia pośredniego” i „wentylacji” umożliwiają zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji między pozycjami 
krańcowymi. Rolety automatycznie poruszają się do wyznaczonej  pozycji, po ustawieniu czasu. Roleta ustawi w się pozycji  komfortowej po przyciśnięciu przycisku GÓRA dwa razy,  natomiast w pozycji „wentylacji”  po naciśnięciu przycisku  DÓŁ dwa razy.

Funkcja zmiany czas
Automatyczna funkcja przestawiania czasu zimowy/letni.

Funkcja ustawienie automatyczne/manualne
Polecenia sterowania automatycznego można dezaktywować za pomocą przełączenia przycisku AUTO/MAN.

Funkcja sterowania ręcznego
Dla użytkowania ręcznego używamy przycisków GÓRA, DÓŁ i STOP. Każde z poleceń może zostać przerwane w każdym momencie naciskając przycisk STOP